Growth Technology Vetyperoksidi 11,9% | 250 ml

10,00 

Nestemäinen happi sisältää vetyperoksidia (H2O2) joka on hyvin epätasapainoinen molekyyli. Se hajoaa nopeasti resossa/tankissa vapauttaen vapaan happiatomin. Tämän happi atomi on erittäin reaktiivinen ja se kiinnittää itseensä joko toiseen atomiin, muodostaen tasaisen happimolekyylin, tai sitten se hyökkää viereiseen orgaaniseen molekyyliin, viirukseen tai sienirihmastoon. Nestemäinen happi voi eliminoida olemassa olevan taudin/taudit ja ennaltaehkäisee tulevia tauteja.

Vetyperoksidi 11,9%

Terveys ja turvallisuus:
Tätä nestettä pitää käsitellä turvallisesti ja varovaisuutta noudottaen. Aina tuotetta käsitellessä käytä suojavarusteita kuten silmäsuojaimia ja käsineitä.

Pidä tuote lukitussa kaapissa.
PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA!